Usługi geodezyjne


1. Mapy geodezyjne

  Wykonujemy mapy w formie tradycyjnej:
 • mapy dla celów projektowych
 • mapy sytuacyjno-wysokościowe
 • mapy zasadnicze
 • mapy dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • mapy jednostkowe

2. Podziały i ustalenia granic nieruchomości wraz z badaniem i regulowaniem stanu prawnego

  Wykonujemy usługi w zakresie:
 • podziały nieruchomości
 • ustalenia i wskazania granic nieruchomości
 • badania ksiąg wieczystych

3. Pomiary realizacyjne i inwestorskie :

  Wykonujemy usługi w zakresie:
 • wytyczenia budynków jednorodzinnych
 • wytyczenia przebiegu uzbrojenia podziemnego i przyłączy przydomowych
 • wytyczenia osi i wskaźników budynków i budowli
 • pomiary powykonawcze budynków i budowli
 • pomiary kontrolne budynków i budowli
 • obliczanie mas ziemnych
 • zakładanie reperów roboczych i niwelację terenu

4. Inne prace geodezyjne i kartograficzne

 • kartowanie i wykreślenie na mapie pomiarów metodą tradycyjną
 • inne pomiary geodezyjne

Kontakt

ZUG Kobel
ul. Wrocławska 2/106
55-300 Środa Śląska
tel. 71 317 52 42
tel: 509 909 395
E-mail: kobel@kobel.wroclaw.pl